Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ


Ο κκλησιαστικός ποιητής, παρ᾽ ὅλο τό θάμβος πού νιώθει μπροστά στόν γιο τοΘεοῦ ἀρχάγγελο, τόσο πού τόν χαρακτηρίζει διαρκς λόγω τς μετοχς του στό ϋλότατο φς τοΘεοῦ...φς δεύτερον᾽ (ὠδή γ´), δέν παύει νά τονίζει τι καί ατός συνιστδημιούργημα τοΘεοῦ, συνεπς εναι περιορισμένος καί στή δύναμη καί στή γνώση. ᾽Επανειλημμένως σημειώνει τι τό μυστήριο τοῦ ἐρχομοτοΘεοστόν κόσμο ταν πόκρυφο καί γιά τούς γγέλους, ὁ ἴδιος δέ Γαβριήλ, ὁ ὑπηρέτης τοθαύματος, ἀδυνατοσε νά κατανοήσει ὅ,τι διαδραματιζόταν. Τό δοξαστικό μάλιστα τοῦ ἑσπερινοτς ορτς, ἔργο χι τοῦ ᾽Ιωσήφ λλά τοῦ ἐξίσου γνωστοῦ ὑμνογράφου αγίου ᾽Ιωάννου τομοναχοῦ, εναι πό τά ραιότερα τροπάρια πού πάρχουν στήν μνολογία τς Εκκλησίας μας. ῾Στάλθηκε πό τόν Θεό ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ γιά νά εαγγελιστεστήν Παρθένο τή σύλληψη. Κι ταν λθε στή Ναζαρέτ, σκεπτόταν μέσα του τό θαμα μέ κπληξη, ὅτι δηλαδή πς ὁ ἀκατάληπτος Θεός θά γεννηθεῖ ἀπό Παρθένο! Ατός πού χει θρόνο Του τόν ορανό καί ποπόδιο τή γῆ, πς θά χωρέσει στή μήτρα μίας γυναίκας! Ατόν πού δέν μπορον νά Τόν τενίσουν τά ξαπτέρυγα καί τά πολυόμματα, θέλησε μέ μόνο τόν λόγο Του νά σαρκωθεῖ ἀπό ατήν! Ατός πού παρευρίσκεται εναι Λόγος τοΘεοῦ. Τί λοιπόν στέκομαι καί δέν λέγω στήν Κόρη: Χαρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος εναι μαζί Σου;᾽ (῾᾽Απεστάλη ξ ορανοΓαβριήλ ὁ ἀρχάγγελος, εαγγελίσασθαι τΠαρθέντήν σύλληψιν. Καί λθών ες Ναζαρέτ, ἐλογίζετο ν αυττό θαμα κπληττόμενος, ὅτι πς ὁ ἐν ψίστοις κατάληπτος ν, ἐκ Παρθένου τίκεται! ῾Ο χων θρόνον ορανόν καί ποπόδιον τήν γν, ἐν μήτρχωρεται γυναικός! ῟ῼ τά ξαπτέρυγα καί πολυόμματα τενίσαι οδύνανται, λόγμόνῳ ἐκ ταύτης σαρκωθναι ηδόκησε! Θεοῦ ἐστι Λόγος παρών. Τί ον σταμαι καί ολέγω τΚόρῃ; Χαρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σο᾽.