Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: "ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ Η ΧΑΡΑ"Κυκλοφορείται σε λίγες μέρες από τις εκδόσεις "Ἀκολουθεῖν" νέο βιβλίο με τίτλο: Τῶν θλιβομένων ἡ Χαρά, και υπότιτλο: Ἡ Δέσποινα της Δοξολογίας και της Παράκλησης. Όπως σημειώνεται και στο οπισθόφυλλο από τον Πρόλογο του βιβλίου «Ἄπειρα βιβλία ἔχουν γραφεῖ, γράφονται καί διαρκῶς θά γράφονται γιά τό πάνσεπτο πρόσωπο τῆς Παναγίας, αὐτό πού θέλγει τίς ἀνθρώπινες ψυχές ὡς συνισταμένη ἀνθρωπίνως ὅλων τῶν χαρίτων καί τῶν ἀρετῶν… Τό ἀνά χεῖρας βιβλίο ἀποτελεῖ ἐκδοτική προσπάθεια προσέγγισης καί ταπεινῆς ἑρμηνείας ὁρισμένων ἀπό τίς δοξολογικές καί παρακλητικές ἀναφορές τῆς Ἐκκλησίας πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο -  δεκαεπτά χαιρετισμοί καί δεκαεννιά σημεῖα τῶν Παρακλήσεων σχολιάζονται, μέ κάποιες, ἐπιπρόσθετα, εἰσαγωγές πρός μεγαλύτερη βοήθεια τοῦ καλοπροαίρετου ἀναγνώστη…».