Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

ΔΡΑΣΚΕΛΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΩΣ... (46)


 Στον κάθε λόγο του Θεού πρέπει κανείς να στέκεται με μεγάλη προσοχή και με διάθεση προσευχής. Γιατί πρόκειται όχι για λόγια του αέρα, όπως συχνά συμβαίνει με εμάς τούς ανθρώπους, αλλά για ενέργεια του Ίδιου και συνεπώς για μια προσωπική Του παρουσία, που σημαίνει ότι στον λόγο Του περικλείεται η παντοδυναμία Του, όπως και μας φέρνει ο λόγος αυτός εν πίστει σε μία πρόσωπον προς πρόσωπον στάση μας έναντί Του - Εκείνος έρχεται προς εγκατοίκηση μέσα μας μέσω του λόγου Του.  Κι αυτό γιατί στον Θεό δεν υπάρχουν απρόσωπες και ανεξάρτητες από τις υποστάσεις Του δυνάμεις, δηλαδή σε κάθε λόγο Του βρίσκεται η κοινή ενέργεια της Τριαδικής θεότητος. Ο Κύριος πολλές φορές είχε τονίσει και αυτήν τη διάσταση του λόγου Του - ότι όποιος τον αποδέχεται αποδέχεται Εκείνον στην ύπαρξή του - γι’ αυτό και οι άγιοι Πατέρες μας συχνά τόνιζαν ότι «ο Κύριος περικλείεται μέσα στις εντολές Του». Από την άποψη αυτή δίνεται με σαφήνεια απάντηση και στο ερώτημα πολλών «πώς μπορώ να δω και να συναντήσω τον Θεό;» Μόνο με την αποδοχή και την τήρηση των λόγων και των εντολών του Κυρίου, που θα πει ότι η σχέση με τον Θεό δεν έχει θεωρητικό ή νοησιαρχικό χαρακτήρα, αλλά καθαρώς εμπειρικό. Την ώρα που ένας άνθρωπος θα τηρήσει τον λόγο του Θεού, εκείνην την ώρα θα δει την παρουσία του Θεού ενεργούσα μέσα στην ύπαρξή του.