Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011

"ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ"


Τι να σημαίνει, Κύριε,
η εντολή Σου
«ν’  αγαπώ τον πλησίον μου
σαν τον εαυτό μου;»
Νιώθω ότι εδώ υπάρχει
κάτι πιο βαθύ κι από μυστήριο:
ο κάθε άλλος,
ο φίλος, ο ξένος, ο εχθρός ακόμη,
είναι μια δική μου προέκταση,
μια άλλη δική μου παρουσία.
Ο άλλος δεν είναι μόνον
ο κρυμμένος Χριστός,
αλλά και ο κρυμμένος
άγνωστος εαυτός μου.
Ποιοι τελικά είμαστε;
Οι «ανακαλύψεις των νέων χωρών»
για τους περισσοτέρους μας,
απ’  ό,τι φαίνεται,
δεν έχουν καν ξεκινήσει!