Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ


 
Η περιγραφή του υμνογράφου από τη ζωή του οσίου Στεφάνου του νέου (8ος αι.) – γονατιστός ο όσιος να παρακαλεί τον Ιησού Χριστό και την Παναγία Μητέρα Του να δώσουν λύση στο πρόβλημα της εικονομαχίας που ταλάνιζε χρόνια την Εκκλησία - εν προκειμένω γίνεται σημείο προσανατολισμού και για εμάς. Στο κάθε πρόβλημα, δικό μας ή των άλλων, η προσευχητική στάση μας μπροστά στην εικόνα του Κυρίου και της Παναγίας είναι το κατεξοχήν όπλο μας. Η προσευχή αυτή, ενδυναμούμενη και από την προσπάθεια εφαρμογής των εντολών του Κυρίου, μας οδηγεί στη διέξοδο των προβλημάτων μας. Κι η σπουδαιότερη διέξοδος τις περισσότερες φορές είναι η από τον Κύριο προσφορά της χάρης της υπομονής, ώστε να αντέχουμε τα προβλήματα.