Σάββατο 16 Απριλίου 2022

Λ Υ Χ Ν Ι Κ Ο Ν

Νέυ και φωνές…

Ένας λυγμός εσφράγισε το στόμα που υμνούσε

γιατί πληγώθηκ’ η ψυχή από αγάπη θεία.

«Κύριε εκέκραξα προς Σε», άλλο δεν μπόρεσε να πει,

και ρίχτηκε στα γόνατα με δάκρυα στα μάτια.

Το χέρι αναζήτησε τ’ αγαπημένο νέυ

κι από τα χείλη της καρδιάς έπνευσε θείο μέλος.

Το νέυ θα συνέχιζε της προσευχής τη χάρη.


Λυχνικόν - Στέφανος Δορμπαράκης / Lychnikon - Stefanos Dorbarakis - YouTube