Σάββατο, 7 Απριλίου 2018

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ


Στόν ναστάσιμο κανόνα του ὁ ἅγιος Ιωάννης Δαμασκηνός πισημαίνει τή μυστική πραγματικότητα
Καθαρθμεν τάς ασθήσεις καί ψόμεθα τῷ ἀπροσίτφωτί τς ναστάσεως Χριστόν ξαστράπτοντα.
 Πρέπει νά καθαρίσει κανείς τίς ασθήσεις του γιά νά δετόν Χριστό νά ξαστράπτει μέσα στό πρόσιτο φς τς ναστάσεώς Του. Ἡ ᾽Ανάσταση λοιπόν τοΧριστοῦ ἀποτελεῖ ἀνάσταση καί τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν ννοια τς μετοχς ατοστό φς τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ. Δέν πρόκειται γιά μία θέα ξωτερική καί πιφανειακή. Πρόκειται γιά νωση τοπιστομέ τόν διο τόν Θεό του. Γιά πορεία μέσα στήν προοπτική τς δημιουργίας του: νά γίνει καθ᾽ ὁμοίωσινΧριστοῦ!῾
Κύριος δέν μακάρισε κενον πού ξέρει κάτι γιά τόν Θεό - σημειώνει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης -, ἀλλά ατόν πού χει μέσα του τόν Θεό᾽. ᾽Από τήν ποψη ατή νάσταση, ὡς νίκη πέναντι στόν ῾ἔσχατον χθρόν τοῦ ἀνθρώπου, τόν θάνατον (Α´Κορ. 15, 26), ἑορτάζει Χριστιανός πού γωνίζεται νά ζεμέ γάπη στή ζωή του. Ὅπου γάπη, ἐκεκαί κάθαρση ψυχς, ἐκεκαί Θεός, ἐκεκαί φς ναστάσεως Χριστοῦ. 
 ῾᾽Αναστάσεως μέρα…καί λλήλους περιπτυξώμεθα……Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ ἀναστάσει καί οτω βοήσωμεν: Χριστός νέστη κ νεκρν…᾽!