Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Δέν θά μᾶς κρίνει ὁ Θεός
γιά προσευχές π᾽ ἀφήσαμε
μά πού αὐτές ἀφήνοντας
στό πονηρό γλιστρήσαμε.
Γιατί ᾽ναι νόμος μυστικός
ὁ νοῦς πού ᾽ναι ἀλήτης
ἄν δέν δεθεῖ μέ τόν Θεό
νά ᾽ναι δαιμόνων θύτης.