Σάββατο 20 Ιουνίου 2015

῾ΚΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!᾽
Τ᾽ ἀπόσταγμα ἀλήθειας τῆς ζωῆς,
ἡ ἴδια ἡ φιλοσοφία:
Κι αὐτό θά περάσει!᾽
Ἡ μονιμότητα, λέξη οὐτοπική,
τῶν συνδικάτων μόνον αἴτημα καί ἰδεολογία.
Πῶς νά δεθεῖς μ᾽ αὐτό πού ἤδη ἔφυγε;
Πῶς νά σταθεῖς σ᾽ ὅ,τι πορεύεται καί πάει;
Κάθε τι πού᾽ νιωσε τό φῶς
ἔχει τό σπέρμα τῆς φθορᾶς:
τό νέο ἔρχεται, προβάλλει!

῾Κι αὐτό θά περάσει!᾽
Κέντημα ὑπέρθυρου στ᾽ ἀρχονταρίκι
τ᾽ ἅη Γιώργη τῶν Βασσῶν,
ἴσο κρατώντας στό κελλί
τοῦ μοναχοῦ τό ταπεινό:
῾Σήμερον ἐμοῦ, αὔριον ἀλλουνοῦ,
καί ποτέ κανενός᾽!
Ρωγμή φωτός
πού παραπέμπει στό μόνο
μόνιμο κι ἀληθινό:
τόν ᾽Ιησοῦ Χριστό, πού᾽ ναι
ὁ ὤν, ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος᾽!