Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012

“ΕΝ ΕΤΕΡᾼ ΜΟΡΦῌ”Πρόβαλ᾽ ὁ Γέροντας, σεμνός,
ἀπό τή θύρα τή βαριά Μονῆς
Παντελεήμονος τοῦ ἰαματικοῦ.
Κι ἦταν λουσμένος μ᾽ ἕνα φῶς
καί μ᾽ ἄρωμα μεθυστικό
λεμονανθῶν του δάσους.
Τό χέρι, κουρασμένο ἀπ᾽ τίς στροφές
τοῦ μαύρου του κομποσχοινιοῦ,
τό ὕψωσε σέ ἅγια εὐλογία.
Μέσα στό θάμβος τοῦ φωτός
μέ συντριμμένη τήν καρδιά
τό πρόσωπο εἴδαμε Κυρίου...
Εν ἑτέρᾳ μορφῇ!