Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

ΑΝΥΔΡΗ ΧΩΡΑ
Τόπος ἑλληνικός
δίχως ξωκκλήσι
καί δίχως καμπάνα.
῎Ανυδρη χώρα
δίχως ψυχή
καί δίχως πρόσωπο.
Ποῦ ν᾽ ἀκουμπήσεις
τοῦ καημοῦ σου τό δάκρυ;
Ποιά ἀγκαλιά νά δεχτεῖ
τῆς καρδιᾶς σου τ᾽ ἀλληλούϊα;